Praktijkopleiders in de pensioenmarkt

Penvita Education: altijd geschikt!

Direct naar onze opleidingen

scroll

onze identiteit

Wij zijn een partner voor onze klanten. Ontzorgen als het gaat om training en ontwikkeling van het menselijk potentieel. Altijd een vast aanspreekpunt met inhoudelijke kennis, niet alleen van het werkgebied maar ook van ú, de klant! Een docent die weet wat er bij u speelt en daar altijd op kan inzoomen tijdens een training.
We leveren altijd precies datgene dat nodig is. Wij beheersen het proces om daar te komen met een vaste en stevige klantrelatie, inhoudelijke kennis, en door tijd te investeren in het vooraf afstemmen om maximaal rendement uit trainingen te halen. Dit resulteert in meer resultaat tegen lagere kosten.
Klassikale trainingen, individuele coaching, abonnement-vormen voor actuele kennis (micro-learnings), e-learning, coaching & klankbord voor teams of individuele, losse vragen of consultancy bij grotere vraagstukken (bv opzetten van een competentie profiel, het toepassen van evaluaties, het stellen van prioriteiten).

penvita education

Wij verzorgen opleidingstrajecten voor Verantwoordingsorganen en Raden van Toezicht. Met onze persoonlijke benadering leveren we optimaal resultaat voor lagere kosten. Wij zorgen dat uw medewerkers altijd voldoen aan de eisen van ‘geschiktheid ‘.

Eric van den Hoogenband

vragen?
Eric van den Hoogenband helpt u graag verder

+31 (0)6 456 77 212 e-mail

Opleidingen

Wat zijn de kaders voor een nieuwe pensioenregeling;
Waar zitten de verschillen met de huidige regeling;
Wat is de rol van het VO bij het veranderingstraject (periode van 5 jaar).

Alles wat je weten moet over pensioenen: toepasselijke wetten & regelgeving, betrokkenen, pensioensoorten, financieringsmethodes, uitvoering & administraties, ontwikkelingen.

Financieel Toetsingskader (FTK), Haalbaarheidstoets en de toepassing hiervan voor het VO.

Een nadere kennismaking met en verdieping van de begrippen vermogensbeheer en rente. De rol van De Nederlandsche Bank en de invloed op het pensioen(stelsel). Wat zijn verantwoorde keuzes voor het premiebeleid.

Het oefenen van de beoordeling van de jaarlijkse financiële stukken. Deze Workshop wordt voor diverse klanten jaarlijks als ondersteunende sessie gebruikt bij dit specialistische werk.

Een speurtocht naar de financiële gesteldheid van het Fonds.

Wat zijn de (wettelijke) verplichtingen en voorkomende uitingen van de bij het pensioen betrokken partijen.

Omgaan met ego gedrag. Geheimen van het overtuigen.
Gespreksvaardigheden als het spannend wordt.
‘Vechten’ en ‘vluchten’ herkennen en tot dialoog terug
brengen.

Penvita heeft vanuit de Code een Normenkader opgesteld met concrete, bruikbare toetscriteria. Leer deze toe te passen of gebruik deze om tijdens een interactieve workshop jullie eigen Normenkader vast te stellen.

Doe de jaarlijkse terugkerende evaluatie en haalbaarheidstoets (HBT) onder begeleiding van een ervaren docent en zorg voor een efficiënte sessie met concrete en kwalitatieve resultaten.

Het juridische kader van het VO en de relatie tot andere betrokkenen: Bestuur, visitatiecommissie of RvT, DNB, AFM, Certificerend Actuaris, Externe Accountant . . .

Het op-en vaststellen van een jaarplanning, interne werkwijze, zorg voor geschiktheid, de relatie met en tot de RvT en meer . .

Stel een compententiematrix vast om de ‘geschiktheid’ te toetsen en waarborgen.

Wat is de (werkelijke) dekkingsgraad en hoe interpreteren we het herstelplan op waarde.

Docenten

Medeoprichter van Penvita. Directeur geweest bij Nutreco en bij de Sociale Werkvoorziening. Hecht veel waarde aan loyaliteit en is zeer pragmatisch. Zijn kennis en ervaring in het besturen en toezicht houden bij professionele financiële instellingen wil hij inzetten om Verantwoordingsorganen beter te laten functioneren, wat hij inmiddels al meer dan 10 jaar doet. Anderen zeggen over hem: humoristisch, sportief, sociaal, extrovert, nuchter, realistisch en resultaatgericht.

Kees de Wit

Medeoprichter van Penvita. Directeur geweest bij Nutreco en bij de Sociale Werkvoorziening. Hecht veel waarde aan loyaliteit en is zeer pragmatisch. Zijn kennis en ervaring in het besturen en toezicht houden bij professionele financiële instellingen wil hij inzetten om Verantwoordingsorganen beter te laten functioneren, wat hij inmiddels al meer dan 10 jaar doet. Anderen zeggen over hem: humoristisch, sportief, sociaal, extrovert, nuchter, realistisch en resultaatgericht.

Linkedin

Docent Economie, Financieel Specialist en Voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds van KAS BANK.

Jeannet Bijker

Docent Economie, Financieel Specialist en Voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds van KAS BANK.

Linkedin

Actuarieel Rekenaar, Informatie Analist en (Interim) Manager met meer dan 30 jaar werkervaring bij Verzekeraars, Pensioenfondsen en IT bedrijven in het pensioendomein.

Eric van den Hoogenband

Actuarieel Rekenaar, Informatie Analist en (Interim) Manager met meer dan 30 jaar werkervaring bij Verzekeraars, Pensioenfondsen en IT bedrijven in het pensioendomein.

Linkedin

Wij werken voor