Informatieplicht: de kracht van . . .

Voorbeeld 1: “ABN Amro krijgt boete van AFM vanwege voorkennis.”
De bank moet 2 miljoen euro betalen, omdat informatie over de opvolgingsprocedure van voormalig ceo Gerrit Zalm niet tijdig openbaar is gemaakt.

Voorbeeld 2: “Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft in aanloop naar de aanschaf van aandelen in Air France-KLM meerdere regels met betrekking tot de informatiepositie van de Tweede Kamer gebroken.”

Twee recente artikelen die ons iets leren over de kracht van de informatieplicht:
– ABN AMRO is door AFM op de vingers getikt vanwege het niet tijdig informeren inzake de opvolgingsprocedure van Gerrit Zalm.
– Minister Hoekstra heeft niet volgens de procedures gehandeld bij het informeren van de Tweede Kamer inzake het nemen van een belang in Air France-KLM door de Staat.

Oftewel, niet de kwaliteit van de informatie (i.e. de juistheid) staat hier ter discussie maar het moment en de wijze waarop.

Dus als wij denken dat in een beslissingsmodel de informatieplicht geen machtsmiddel is en we ons daarom in een afhankelijke, afwachtende situatie positioneren dan handelen we niet vanuit onze kracht. Kennis is misschien macht en het recht hebben op kennis is dat ook!

En waar we in rechtbank films altijd horen “de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid”, mogen we nu ook nog toevoegen “en graag tijdig en volgens de voorgeschreven wijze”!

Leer over je positie als Verantwoordingsorgaan binnen het bestuursmodel van het Pensioenfonds en train in onze workshop hoe je positieve invloed kan uitoefenen binnen een dialoog.