Penvita en Het Pensioenakkoord

Corona heeft de wereld en voor eenieder het werk beïnvloed, maar in deze periode staat ook de pensioenwereld niet stil. Gelukkig hebben we de afgelopen tijd onze trainingen online kunnen verzorgen. Wel zijn we blij om te kunnen melden dat we naast de digitale mogelijkheden ook weer de klassikale trainingsdagen kunnen geven, waarbij de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden en daarmee de risico’s beheerst, met het voordeel elkaar wel live te kunnen ontmoeten en van gedachten te kunnen wisselen.

Oftewel, we kunnen in het najaar weer op alle mogelijke manieren onze trainingen geven. En dat komt heel goed uit met de op handen zijnde veranderingen, als gevolg van het Pensioenakkoord.

Penvita heeft een mooi programma opgezet waarbij we de impact van het Pensioenakkoord voor ú behandelen:

  • Wat zijn de kaders voor een nieuwe pensioenregeling;
  • Waar zitten de verschillen met de huidige regeling;
  • Wat is de rol van het VO bij het veranderingstraject (periode van 5 jaar).

Uiteraard kan, afhankelijk van de kennis en ervaring van uw VO, extra aandacht worden besteed aan onderliggende principes, zoals het verschil tussen een DB- en een DC-regeling. Of de situatie waarin uw Pensioenfonds zit, zoals fusie, herstelplan vanwege dekkingsgraad, overgang andere uitvoerder tot aan (mogelijke) liquidatie etc.

Want Penvita levert altijd maatwerk en daarom bent u altijd geschikt!